Oslobađanje od straha u budućnosti
10 juli 2021 

Oslobađanje od straha u budućnosti

Slijedi vježba za uklanjanje osjećaja straha.   . Strah možeš odstraniti tako da lebdiš u jedan momenat u budućnosti koji se desio nakon uspješnog završetka događaja kojeg se sada plašiš.


Zamisli šta bi vidio, čuo i osjećao kada bi se događaj kojeg se sada toliko plašiš, zaista dobro završio. Nakon toga putuj duž svoje vremenske linije naprijed do trenutka koji se dešava neposredno nakon uspješnog završetka. Tada ćeš otkriti da strah više nije prisutan.


1 Pronađi mjesto na kojem se osjećaš sigurno i opušteno i misli o događaju koji te plaši. Pitaj svoju podsvijest da li je za tebe dobro da pustiš taj osjećaja straha da ode od tebe.


2 Sada plutaj iznad svoje vremenske linije tako da ispod sebe možeš vidjeti svoju prošlost i budućnost.

3 Ostani iznad svoje vremenske linije i leti duž nje dok ne dođeš iznad trenutka koji te plaši.

4 Zamoli svoju podsvijest da ti pomogne na naučiš ono što je potrebno iz događaja i ono šta je potrebno za brzo i lako oslobađanje od straha.

5 Čim si dobio potrebne informacije, lebdi iznad svoje vremenske linije dalje u budućnost do petnaest minuta nakon uspješnog završetka, prošavši momenat koji te je plašio.

6 Okreni se i pogledaj sadašnjost i primijeti da si miran i da više ne plašiš.

7 Čim si ojačao dobar osjećaj tako što si obraćao pažnju na njega, vrati se lebdeći nazad u sadašnjost.


Testiraj to još jednom. Lebdi u budućnost u momenat kojeg si se plašio i potvrdi da taj strah više nije prisutan.


Na nsem kursu ima dosta takvih vjezbi tako nadam se da ces doci.

Pozdrav Ira


Reactie plaatsen